top of page

Üretim

Üretim Süreci

Hammadde Çıkarma

Analiz ve Kalite Testi

Kırma İşlemi

Paketleme

Öğütme ve Seperasyon

Nakliye

Maden yatağından elde edilen Kalsit  Kırma işleminden geçirilir, öğütme işlemi için  bilyeli değirmenlere alınır ve mikronize edilir. Fabrikamız da Mikron boyutlarında ayrım  işlemi   (seperasyon), şu anda  en ileri teknoloji kabul edilen “Alman Alpine”  teknolojisi seperatörlerle yapılmakta ve üretim süreci dijital olarak kontrol edilmektedir. Yüksek üretim gücümüzle geniş bir ürün gamına sahip olmamız yanında yerli ve yabancı müşterilerimizin talep ettiği özelliklerde farklı ürün verebilme esnekliğine de sahibiz.

Sektörde ilk defa Barkod sistemini Gür Maden A.Ş. kullanmıştır. Bu sayede Üretim bilgisi her aşamada kodlanmaktadır. Alınan numunelerin tane dağılım analizleri yapılmakta; şahit numune'ye uygulanan test sonuçları ile tane dağılım sertifikalarının ,bir kopyası bir yıl süre ile muhafazası için laboratuvar arşivinde kayıt altına alınmaktadır bir kopyası da dosyalaması için ürün sevki ile birlikte müşterilerimize gönderilmektedir.  

bottom of page